Kortlægning til brug for klimatilpasning
Del RSS RSS Print

Kortlægning til brug for klimatilpasning

Klimatilpasning.dk indeholder en række kort, hvoraf flere er interaktive.

 

Du kan finde tre typer kort:

 

  1. Klimakortet viser, hvordan klimaet vil forandre sig fremover ud fra forskellige klimascenarier. Du kan på disse kort selv klikke forskellige scenarier for klimaudviklingen til og fra og dermed få et indtryk af, hvordan grundvand, temperatur og nedbør med videre vil ændre sig. Du kan trække pdf-rapporter ud fra disse kort med den type af informationer, som du har klikket dig frem til på kortet. Find en fælles indgang til klimakortene via menuen til venstre. 
  2. Screeningskort til risikokortlægning. Med disse kort kan du få et indledende grundlag til brug for kommunal klimatilpasning. Du kan finde kort over havspejlsstigning og højvande, grundvand samt overfladens hydrauliske forhold. Derudover finder du data vedrørende bygningsværdier. Kortene kan også benyttes som inspiration for erhvervsliv og borgere. Kortene kan ikke benyttes til detailplanlægning. De er alene beregnet til at screene risikoen. Disse kort ligger på MiljøGIS, som er Miljøministeriets fælles løsning til visning af kort. Fra Kortforsyningen kan du downloade data til brug for dine egne beregninger. Se en oversigt over screeningskortene til risikokortlægning via menuen til venstre. 
  3. Kommunekortet viser, hvilke kommuner, der har vedtaget klimatilpasningsplaner, og hvilke kommuner der har planer i høring. Find kommunekortet via menuen til højre.

 

Billede Kortlægning Oversvømmelse i Stege på Møn.

 

Udover diverse kort kan du her på portalen finde en række interaktive værktøjer som inspiration til arbejdet med klimatilpasning. Der er værktøjer for såvel private, virksomheder som kommuner og forsyninger. Du kan se en oversigt over værktøjerne og få adgang til dem via linket til højre.

 

Senest redigeret: 12-03-2014