Natura 2000 og klimatilpasning
Del RSS RSS Print

Natura 2000 og klimatilpasning

Når kommunerne implementerer klimatilpasningsprojekter skal dette selvfølgelig ske, så sårbar natur ikke tager skade. Det kan for eksempel være ved forskellige former for bortledning af regnvand eller etablering af kystbeskyttelse. Det er vigtigt at tænke alle aspekter og mulige synergier ind fra start. Det er også vigtigt, at der tænkes på tværs af forvaltninger, når nye projekter planlægges. Det er netop i forbindelse med planlægningen, at flere kommuner har henvendt sig til Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). De vil gerne have belyst de udfordringer og muligheder der er, hvis man gerne vil placere et klimatilpasningsprojekt i eller omkring et Natura 2000-område eller et § 3-område.

 

Miljøstyrelsen vil gerne henlede kommunernes og forsyningsselskabernes opmærksomhed på de gældende regler. Hermed kan indsatsen foregå i et samspil, der tilgodeser både klimatilpasnings- og naturindsatsen.

 

Udvid alle

Hvad er et Natura 2000-område?

Hvem er myndighed i et Natura 2000-område?

Hvad må man?

Krav til Natura 2000-vurderinger

Hvor findes oplysninger om Natura 2000?

Senest redigeret: 15-05-2017

Kontakt

LOADEMAIL[lar]DOMAIN[mst.dk]Lars Rudfeld
Fuldmægtig
Naturbeskyttelse
Miljøstyrelsen
Tlf.:+45 72544856

Eksempel på klimatilpasning i et Natura 2000-område