Del RSS RSS Print

Terrænbestemte lavninger

Denne løsning består i at gøre brug af terrænbestemte lavninger som temporære parkeringspladser for overskudsnedbør. Løsningens kapacitetspotentiale beror på størrelsen af de enkelte lavninger samt på, at lavningerne har oplande af betydelig størrelse, og som kan afvandes eller blive afvandet til lavningerne. Terrænbestemte lavninger er imidlertid mange steder i agerlandet afvandet via dræn, hvorfor løsningens funktion også beror på, at afstrømningen via drænsystemet kan neddrosles

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: ++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

Udvid alle

 

Landbrug

§3-natur

Natura 2000-områder

Målsatte vandområder

Øvrige

 

Senest redigeret: 15-05-2017