§3 natur og klimatilpasning
Del RSS RSS Print

§3 natur og klimatilpasning

Når kommunerne implementerer klimatilpasningsprojekter skal dette så vidt muligt ske, så sårbar natur ikke tager skade. Det kan for eksempel være ved forskellige former for bortledning af regnvand eller etablering af kystbeskyttelse. Det er vigtigt at tænke alle aspekter og mulige synergier ind fra start. Det er også vigtigt, at der tænkes på tværs af forvaltninger, når nye projekter planlægges. Det er netop i forbindelse med planlægningen, at flere kommuner har henvendt sig til Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). De vil gerne have belyst de udfordringer og muligheder der er, hvis man gerne vil placere et klimatilpasningsprojekt i eller omkring et Natura 2000-område eller et § 3-område.

 

Miljøstyrelsen vil gerne henlede kommunernes og forsyningsselskabernes opmærksomhed på de gældende regler. Hermed kan indsatsen foregå i et samspil, der tilgodeser både klimatilpasnings- og naturindsatsen.

 

Udvid alle

Hvad er et §3-område?

Hvem er myndighed i forhold til §3?

Hvor kan jeg se, om arealet er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3?


Hvad må man i et §3-område?

Når projektet ligger kystnært

 

Dispensation fra § 3-beskyttelsen

 

Senest redigeret: 15-05-2017

Kontakt

LOADEMAIL[ajuel]DOMAIN[mst.dk]Anders Juel
AC-tekniker
Naturbeskyttelse
Miljøstyrelsen
Tlf.:+45 93596932

Læs mere om kystbeskyttelsesloven

Læs mere om beskyttede naturområder