Klimatilpasning i det åbne land
Del RSS RSS Print

Klimatilpasning i det åbne land

Det primære fokus for klimasikring har hidtil været på sikring af vore byer mod oversvømmelser. Mere og især længerevarende nedbør er imidlertid også en stigende udfordring for det åbne land, hvor landmanden oftere har problemer med afvanding af landbrugsarealerne. I krydsfeltet mellem disse to modsatrettede interesser er der inden for de senere år gennemført flere projekter, der har haft til sigte at finde løsninger på oversvømmelsesproblemerne i byer gennem foranstaltninger i det åbne land.

 

Det drejer sig bl.a. om projektet 'Landmanden som Vandforvalter' og partnerskabet 'Vandet fra Landet'.  

Senest redigeret: 15-05-2017

Kontakt

LOADEMAIL[dihol]DOMAIN[svana.dk]Ditte Holse
Vandforsyning
Tlf.:+45 72 54 49 17