Del RSS RSS Print

Ansvar for kældre

Når vi oplever skybrud, hvem har så ansvaret for, at for eksempel private kældre ikke bliver oversvømmet?


Det har den enkelte lodsejer. Kommunens ansvar er på offentlige arealer, og kommunen skal sikre, at kloaknettet har en tilstrækkelig kapacitet i forhold til de mest hyppige, større skybrud. Spildevandsforsyningerne tager, i de fleste kommuner, kun ansvar for afledning af regnvand fra terræn og altså ikke fra for eksempel kælderniveau. Det gælder såvel spildevand som regnvand. Alle kommuner har fastsat et såkaldt serviceniveau, som viser, hvor voldsom regn, de vil bede forsyningsselskabet om at håndtere. Det er forskelligt fra kommune til kommune. Men ingen kommuner lover at sikre borgerne mod de mest ekstreme skybrud. Så hvis du som borger vil undgå vand i kælderen, skal du selv tage affære.