Del RSS RSS Print
Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger

Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger

05-07-2012
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio. kr. til projekter, der omhandler klimatilpasning i byer og byområder, sundhed og mindre byers udvikling.

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter efterlyser gode projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet. I år efterspørger vi projekter inden for tre temaer:

  • Klimatilpasning i byer og byområder
  • De mindre byer og provinsbyers rolle og udvikling
  • Sundhed i byen og lokalområdet

Ministeriet har afsat ca. 5 mio. kr. til at støtte projekter, der kan belyse udfordringer inden for de ovenstående temaer.

Derfor inviteres kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, byggeriets parter m.fl. til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag i byfornyelsen.

Der gives støtte til forskning, udredning, analyse, oplysning og vejledning inden for byfornyelsesområdet.

Der gives ikke støtte til gennemførelse af praktiske byggeprojekter eller produktudvikling, som en given producent umiddelbart kan udnytte kommercielt. Der gives heller ikke støtte til projekter, der er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift af allerede igangsatte projekter.

Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2012.