Del RSS RSS Print
Strategisk forskning indenfor energi og klima i 2011

Strategisk forskning indenfor energi og klima i 2011

19-12-2011
Det Strategiske Forskningsråd har i 2011 støttet 15 projekter indenfor energi, miljøteknologi og klima. Et projekt er relateret til klimatilpasning.

Ud af 76 projektforslag indenfor energi, miljøteknologi og klima har Det Strategiske Forskningsråd den 19. december 2011 støttet 15 projekter med samlet 300 mio. kr.  Der er en medfinansiering på 36 procent på projekterne der i alt er på 445 mio. kr.

 

Fremtidens energisystemer har været i fokus i år med støtte til:

  • et center til 37 mio. kr. til fjernvarmeforskning
  • fem projekter inden for bioenergi
  • fire projekter inden for energisystemer
  • et inden for energieffektiv cementproduktion
  • et om superbatterier til transportsektoren,
  • to om ny miljøteknologi på affalds- og grundvandsområdet
  • et klimatilpasningsprojekt 

 

Alle projekterne har internationale partnere og der deltager både store og små danske virksomheder i projekterne. Virksomhederne bidrager med halvdelen af medfinansiering.

 

     

Klimatilpasning
Projektet HydroCast - Hydrologiske prognoser der skal udvikle værktøjer til forbedrede prognoser for kraftige regnskyl og oversvømmelser har fået 14,8 mio. kr. 

 

Ideen bag projektet er at hydrologiske prognose- og varslingsmodeller kan bruges til at mindske behovet for omkostningstunge investeringer i klimatilpasning af infrastruktur. Modellerne vil kunne bruges til at varsle oversvømmelser, sikre en mere effektivt udnytte vandressourcer, og til at overvåge grundvandstanden og vandmiljøet.

 

HydroCast-projektet udvikler prognoseværktøjer, der integrerer måledata med meteorologiske og hydrologiske modeller. Integrationen af online målinger af nedbør, nedbørsprognoser fra vejradar og vejrmodeller og hydrologiske modeller anvendes til at lave hydrologiske prognoser, hvor felt- og satellitmålinger benyttes til opdatering af de hydrologiske prognosemodeller. De udviklede værktøjer vil blive testet og demonstreret til oversvømmelsesvarsling af vejinfrastruktur, etablering af sæsonprognoser for vandingspotentiale i landbruget og overvågning af vandmiljøet.

 

Projektleder er Henrik Madsen fra Danmarks Hydrologiske Institut. De øvrige deltager kommer fra DHI, GEUS, KU, AAU, DMI, European Centre for Medium-Range Weather (UK), Delft University of Technology (Nederlandene), Vejdirektoratet, Videncentret for Landbrug og Naturstyrelsen.

 

Læs mere om de 15 projekter på Forsknings- og Innovationsstyrelsen's hjemmeside her.