Del RSS RSS Print

Nyheder

Viser 1 - 10 ud af 950
Grønne facader i "De Gamles By"
Grønne facader i "De Gamles By" 29.august 2018
For første gang i Danmark har man skabt en grøn facade, der køler københavnsk plejecenter ned samtidig med, at den fungerer som lokal afledning af regnvand.
Læs mere
Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvandColourbox
Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvand 29.august 2018
Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som vil udvikle byområder og sikre dem bedre mod stigende havvand.
Læs mere
Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion
Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion 27.august 2018
Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.
Læs mere
Anholt i gang med kystsikringsprojekt
Anholt i gang med kystsikringsprojekt 16.august 2018
På Anholt bygger man lige nu tre bølgebrydere ud til kysten. De tre bølgebrydere af granitmaterialerne skal sikre en af Anholts hoved færdselsårer, og de forventes færdigbygget i løbet af foråret 2019.
Læs mere
Ny version af PLASK
Ny version af PLASK 27.juli 2018
Den gennemreviderede udgave af PLASK går nu fra BETA version til endelig version af excel-værktøjet. Ny version af PLASK er nu tilgængelig på klimatilpasning.dk.
Læs mere
Roskilde skal klimasikres med vandbassiner i FolkeparkenColourbox
Roskilde skal klimasikres med vandbassiner i Folkeparken 9.juli 2018
Trampoliner, legebane, kunst eller andre sjove ting i Folkeparken kan blive en realitet i fremtiden, når Roskilde skal klimasikres.
Læs mere
Klimapark i Sofiendal Enge ved AalborgColourbox
Klimapark i Sofiendal Enge ved Aalborg 4.juli 2018
Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning vil i fællesskab anlægge en 23 ha stor klimapark ved Sofiendal Enge. I parken etableres regnvandssøer, nye stier og beplantning, som samtidig giver borgerne et nyt rekreativt område
Læs mere
Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflodColourbox
Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflod 26.juni 2018
Det er værdier for milliarder, der beskyttes, når Vestamager Pumpedigelag bygger et landdige, der strækker sig fra den sydligste spids af Vestamagers kystdige til Ullerup.
Læs mere
Forskningsprojekt om permeable befæstelserColourbox
Forskningsprojekt om permeable befæstelser 26.juni 2018
Et forskningsprojekt fra Københavns Universitet har i årene 2012-2017 undersøgt effekten af permeable befæstelser. Kort sagt permeable befæstelser virker
Læs mere
Nordkysten skal beskyttes mod stormene
Nordkysten skal beskyttes mod stormene 26.juni 2018
Det er muligt at beskytte Nordkysten mod storme, slog eksperter fra rådgivergruppen Niras fast på tre orienteringsmøder i Halsnæs, Helsingør og Gribskov.
Læs mere

Viser 1 - 10 ud af 950

Om nyhederne