Del RSS RSS Print

Temaseminar om skybrudssikring af bygninger

24-03-2015
BYG-ERFA afholder temaseminar om udfordringer og praktiske erfaringer med skybrudssikring af bygninger og lokal håndtering af regnvand.

I de senere år er Danmark flere gange blevet udsat for kraftige skybrud, som har medført voldsomme oversvømmelser og alvorlige skader på bygninger.

 

Skybruddene har sat fokus på skybrudssikring af bygninger, optimering af afløbssystemer og etablering af lokal afledning af regnvand.

 

På temaseminaret vil et panel af praktiske rådgivere dele erfaringer om nødafløb, højvandslukker, faskiner, kanalsystemer, opsamlingsbassiner og regnbede på grønne arealer. Der vil samtidig være fokus på løsninger, som kan bidrage til, at regnvandet indgår som et positivt, aktivt element i udformningen af friarealer og byområder.

 

Overskrifterne på temaseminarets oplæg er:

•    Klimatilpasning - hvad gør forsikringsselskaberne?

•    Skybrudssikring af bygninger – hvad skal der til?

•    Erfaringer og udfordringer i boligbyggeriet

•    Hvor i klimaskærmen skal den projekterende være opmærksom – for eksempel tage, inddækninger og nødafløb

•    Erfaringer fra nybyggeri og bydelsplanlægning

•    Lokal afledning af regnvand

•    Værdiforøgelse i klimatilpasningen – en bygherrerådgivers perspektiv

•    BYG-ERFAs nye erfaringsblade og tema om ”Skybrud og monsterregn”

 

Der vil være mulighed for at besigtige VANDPLUS-projektet 'Vand på sidelinjen', som er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand, hvor sportsfaciliteter er kombineret med anlæg, der kan aflede og opsamle regnvand via damme og kanalsystemer mellem idrætshal og langs fodboldbaner.

 

Seminaret afholdes i Gladsaxe Sportscenter tirsdag den 24. marts 2015 kl. 12.30 – 16.30

 

Tilmelding og yderligere oplysninger via linket til højre.