More Sharing ServicesDel Share on email RSS Print

Alle cases

På listen nedenunder kan du se alle de cases, der findes på portalen. Cases er eksempler på hvordan borgere, kommuner eller virksomheder har gennemført tiltag for at tilpasse sig klimaændringerne.
Viser 1 - 10 ud af 64
Nordfynske marker bliver til kystlagune Nordfynske marker bliver til kystlagune 15.juli 2014
Et stort inddæmmet område på Fyn er nu givet tilbage til havet. Erfaringerne kan bruges, når kommunerne skal beslutte, hvad der skal ske med oversvømmelsestruede områder.
Læs mere
Rekreative områder leder vandet væk på Nyt Hospital Herlev Rekreative områder leder vandet væk på Nyt Hospital Herlev 1.maj 2014
Region Hovedstadens udvidelse af Herlev Hospital på i alt 60.000 kvadratmeter er ambitiøst og bredt favnende i sit fokus på alt fra nye tagarealer til glatførebekæmpelse. Udvidelsen bygger på et klimatilpasset system af landskabselementer, der bidrager til mere lokal nedsivning og mindre udledning til kommunale kloakker. Det giver gevinster både i forhold til nedsivning af vand og rekreative områder for patienterne.
Læs mere
Stillehavsøstersen er kommet for at blive Stillehavsøstersen er kommet for at blive 29.april 2014
I Vadehavet har den invasive art stillehavsøsters bredt sig hastigt de senere år. Det skaber problemer for naturen, men også mulighed for at tiltrække turister til området. (Opdateret)
Læs mere
Havne hæver minimumskoter Havne hæver minimumskoter 29.april 2014
De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne. Hvilke scenarier man skal læne sig op af, når koterne fastsættes, er der dog nogen tvivl om. Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne. (Opdateret)
Læs mere
Metroens klimatilpasning ligger i designet Metroens klimatilpasning ligger i designet 26.marts 2014
Udover et par enkelte våde trapper og gulve i forhaller har der endnu ikke været vand i Københavns Metro. En stor del af forklaringen er, at klimatilpasningen er tænkt ind helt fra starten. Hver station er tilpasset placeringen i byen.
Læs mere
Slut med overbelastede kloaksystemer Slut med overbelastede kloaksystemer 28.februar 2014
Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune. I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand. ”Separat? Det er klart!”, lyder mottoet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. (Opdateret)
Læs mere
Nye skove er tilpasset fremtidens klima Nye skove er tilpasset fremtidens klima 28.februar 2014
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)
Læs mere
Københavns Lufthavn er klar med klimaplan Københavns Lufthavn er klar med klimaplan 6.februar 2014
Med en ny klimaplan og en beredskabsplan for skybrud er Københavns Lufthavn i fuld gang med at klimatilpasse fremtidens flytrafik til og fra hovedstaden.
Læs mere
Danskproduceret vin har gode fremtidsudsigter Danskproduceret vin har gode fremtidsudsigter 4.februar 2014
Det ændrede klima har forbedret betingelserne for vindyrkning i Danmark. I det seneste årti er arealet med vindruer i Danmark fordoblet som følge af de stigende temperaturer. (Opdateret)
Læs mere
Havvand nedkøler bygninger i København Havvand nedkøler bygninger i København 4.februar 2014
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej. (Opdateret)
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 64

Kontakt

LOADEMAIL[napou]DOMAIN[nst.dk]Nanet Poulsen
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Naturstyrelsen
Konsulent
Tlf.: +45 72 54 49 19

Oversigt over alle cases

Oversigt over alle cases Ved at klikke på billedet, kan du se en oversigt over hvor i landet, de forskellige cases stammer fra.
Læs mere