More Sharing ServicesDel Share on email RSS Print

Alle cases

På listen nedenunder kan du se alle de cases, der findes på portalen. Cases er eksempler på hvordan borgere, kommuner eller virksomheder har gennemført tiltag for at tilpasse sig klimaændringerne.
Viser 1 - 10 ud af 67
Metroens klimatilpasning ligger i designet Metroens klimatilpasning ligger i designet 26.marts 2014
Udover et par enkelte våde trapper og gulve i forhaller har der endnu ikke været vand i Københavns Metro. En stor del af forklaringen er, at klimatilpasningen er tænkt ind helt fra starten. Hver station er tilpasset placeringen i byen.
Læs mere
Nye skove er tilpasset fremtidens klima Nye skove er tilpasset fremtidens klima 28.februar 2014
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (opdateret)
Læs mere
Slut med overbelastede kloaksystemer Slut med overbelastede kloaksystemer 28.februar 2014
Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune. I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand. ”Separat? Det er klart!”, lyder mottoet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. (opdateret)
Læs mere
Københavns Lufthavn er klar med klimaplan Københavns Lufthavn er klar med klimaplan 6.februar 2014
Med en ny klimaplan og en beredskabsplan for skybrud er Københavns Lufthavn nu i fuld gang med at klimatilpasse fremtidens flytrafik til og fra hovedstaden.
Læs mere
Havvand nedkøler bygninger i København Havvand nedkøler bygninger i København 4.februar 2014
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej. (opdateret)
Læs mere
Danskproduceret vin har gode fremtidsudsigter Danskproduceret vin har gode fremtidsudsigter 4.februar 2014
Det ændrede klima har forbedret betingelserne for vindyrkning i Danmark. I det seneste årti er arealet med vindruer i Danmark fordoblet som følge af de stigende temperaturer (opdateret).
Læs mere
Skærpet indsats mod oversvømmelser i Aarhus Skærpet indsats mod oversvømmelser i Aarhus 4.februar 2014
Den nyligt genetablerede Egå Engsø viste sin værd som regnvandsbassin, da Aarhus i august 2012 blev ramt af et voldsomt skybrud. Næste store projekt er klimatilpasning af bydelen Lystrup. (opdateret)
Læs mere
Villagrunde blev til flotte søer i Odense Villagrunde blev til flotte søer i Odense 3.februar 2014
I 2009 opkøbte VandCenter Syd syv parcelhuse, der var stærkt plagede af oversvømmelser. Husene blev revet ned, og der blev anlagt to nye regnvandsbassiner til at håndtere de stigende regnmængder (opdateret).
Læs mere
Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger 24.januar 2014
I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80’erne. I projektet ’Eco-City Augustenborg’ er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger. (opdateret)
Læs mere
Stormflods-scenarier på nettet giver overblik Stormflods-scenarier på nettet giver overblik 14.januar 2014
Kerteminde er en af de kommuner, som har lagt webbaserede stormflodsscenarier på kommunens hjemmeside. På den måde kan borgerne se hvilke områder, som forventes at blive oversvømmet ved vandstandsstigninger i havet. Værktøjet bruges af både beredskab, borgere og anlægsafdelingen. (opdateret)
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 67

Kontakt

LOADEMAIL[napou]DOMAIN[nst.dk]Nanet Poulsen
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Naturstyrelsen
Konsulent
Tlf.: +45 72 54 49 19

Oversigt over alle cases

Oversigt over alle cases Ved at klikke på billedet, kan du se en oversigt over hvor i landet, de forskellige cases stammer fra.
Læs mere